Skip to main content

Bevrijding Nederland van het Duitse Fascisme 1940-45

Van de redactie:

We zullen tijdens de herdenkingen weer grove staaltjes van geschiedsvervalsing rondom de bevrijding van Nederland gaan tegenkomen  Zeker in deze tijd van toenemende geschiedsvervalsing omtrent de rol van de Sovjet-Unie en haar Rode Leger en de rol van het Russische volk en haar partizanen.

Het is ondertussen al gewoon geworden in sommige politieke kringen dat Hitler en Stalin eigenlijk dezelfde politiek voerden.

Hieronder het Aleksandrovkoor van het Russische Rode Leger. Op 25 december 2016 kwamen 64 leden van het ensemble om het leven toen een Tupolev Tu-15 die onderweg was naar een optreden voor de Russische troepen in Syrië, neerstortte in de Zwarte Zee.

Antifascisme is relevanter dan ooit!

De belangrijkste aspecten van ons politieke werk zijn
– om de heropleving van het rechtse populisme en het neofascisme te stoppen
– om de dreiging van oorlog te elimineren – voor de bescherming van vrede
– het bewaren van herinneringen – tegen historisch revisionisme.
Voor al deze taken moeten we de eenheid van de antifascistische krachten consolideren.

Sinds bijna 70 jaar werkt FIR als een internationale overkoepelende organisatie met inbegrip van alle verschillende verzetstrijders en ondersteuners van de Anti-Hitler-Coalitie, voormalige vervolgden en hedendaagse anti-fascisten. Hun kracht is de gemeenschappelijke aard die ontstaat ondanks verschillende oriëntaties van politieke partijen, sociale visies of religieuze waarden.

Het pad van de “fakkel van FIR” benadrukte op indrukwekkende wijze die gemeenschap.

In onze gelederen zitten kameraden en vrienden
• ze verdedigen en vechten om de burgerrechten en de mensenrechten te bevestigen,
• ze vechten tegen politiek en culturen die armoede, fascisme en oorlog genereren,
• zij verdedigen democratische en sociale rechten,
• ze zijn gebaseerd op humanistische idealen die verband houden met de antifascistische doelen,
• ze willen de herinneringen van hun families bewaren.
Elke weg naar antifascisme wordt verwelkomd in FIR.

Deze eenheid moet worden vernieuwd, omdat de generatie van de getuigen ons verlaat. Daarom roepen we alle aangesloten federaties op om hun structuur te openen voor de generaties van vandaag. Op die manier worden we uitgedaagd om de idealen van de antifascistische erfenis te delen met de naoorlogse generaties, die hun eigen problemen en perspectieven brengen in politieke geschillen.

FIR zet zich ervoor in dat de politiek in elk Europees land is:
• tegen elke vorm van discriminatie op basis van afkomst, ras, seksuele geaardheid, taal, religie, politieke opvattingen, persoonlijke en sociale omstandigheden,
• vluchtelingen een veilige haven bieden en de rechten van iedereen, met name vrouwen, respecteren;
• niet ten dienste van grote financiële entiteiten en lobbyisten, maar geven sociaal beleid om iedereen te voorzien van banen, onderwijs, welzijn en adequate huisvesting, als basis voor een echte democratie;
• bevordering van vergelijkbare levensomstandigheden in alle landen, om de verplichting om te migreren op zoek naar werk te voorkomen;
• gekant tegen alle vormen van Shoah-ontkenning en revisionisme, vervalsing van het verzet, de vernietiging van herdenkingsplaatsen, het herstel van nazi-fascisten en medewerkers in elke vorm die ze vertonen;
• bestrijding van alle nationalisme en separatisme en bescherming van de rechten en culturen van minderheden;
• voeren van een beleid van vrede en niet-militaire oplossingen, geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden van het buitenland.

Onze taak is daarom:
In verband met de generaties van vandaag bewaren we de erfenis van de verzetstrijders en vervolgden en vechten we voor democratie, humanisme, sociale rechtvaardigheid en “een nieuwe wereld van vrede en vrijheid”.