Skip to main content

Respect voor een waardige herdenking op 4 mei

De AFVN is vanaf de 2e wereldoorlog actief en ontstaan vanuit het communistische verzet tegen het fascisme.   
Dit communistisch verzet heeft grote offers voor de vrijheid van Nederland gebracht. De AFVN wil een waardige en stille herdenking op de Dam waar het communistisch verzet eer betoond wordt.

Onze visie op de Nederlands Indië herdenking.
De opgeheven Communistische Partij van Nederland (CPN) heeft een grote rol gespeeld in de strijd voor onafhankelijkheid van voormalig Nederlands Indië. Zij was de enige partij in de Tweede Kamer  die nee zei tegen de troepenzendingen en organiseerde havenstakingen tegen de bevoorrading van de troepen. De honderden Indië-weigeraars zijn nog steeds niet gerehabiliteerd  voor hun weigering te vechten tegen een onderdrukking in de kolonie.

De AFVN heeft diverse malen via overleg bij het Nationaal Comite 4 en 5 mei erop aangedrongen om alleen de Tweede Wereldoorlog en niet de navolgende oorlogen te herdenken op 4 mei.

De AFVN onderzoekt geruime tijd de positie van oud NSB ers en SS ers die zijn gaan vechten in het voormalig Ned-Indië en daar zijn gesneuveld.
Het is beschamend  en beledigend voor verzetshelden en nabestaanden wanneer op de Dam in Amsterdam ook fascisten worden “herdacht”.
Wij verzoeken mensen die informatie over NSB ers en SS ers hebben die in Indie zijn gesneuveld om zich met de AFVN in verbinding te stellen.

Namens het bestuur, Hein van Kasbergen

Zie ook:
Dr. Rémy Limpach | Extreem Nederlands militair geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949
Nationaal Comité 4 en 5 mei: Ermelo, monument voor generaal S.H. Spoor