Skip to main content

In Memoriam artikelen uit 2009 van Celine

By 7 december 2023december 8th, 2023Van de Redactie

(Auschwitz-overlevende Celine van der Hoek – de Vries (1920-2011) was van 2007 tot haar overlijden voorzitter van de AFVN)

Is Israël een democratisch geregeerd land?


(bron: De AntiFascist juni 2009)

Het antwoord is nee. De reden hiervan is dat Israël regeert met wetten die niets met democratie van doen hebben.
Israël is een theocratisch geregeerd land. Het is een Joodse staat waar alleen personen Israëlisch staatsburger mogen zijn, waarvan de moeder 100% Joods is
Eén uitzondering is er wel. Een klein aantal Palestijnen die in Israël wonen zijn wel officieel Israëlische staatsburgers.
De Joodse opvolging via de moeder noemt men Madrigaal.
Maar daarnaast is het een patriarchale maatschappij waar vrouwen, homoseksuelen, mensen met een ander geloof en ook de meeste in Israël wonende Palestijnen als tweederangs burgers worden behandeld.
In landen zoals Nederland waar geen enkele godsdienst de wetten voorschrijft spreekt men van een democratie met Romeinse wetten gefundeerd op het familierecht.
Celine van der Hoek-de Vries

De VN-conferentie tegen racisme in Zwitserland van 20-24 april jl.
Het is verheugend dat de VN eindelijk begrepen heeft dat de vreselijke bombardementen van het Israëlische leger of beter gezegd de moordpartij op de Palestijnse bevolking in Gaza waaronder een groot aantal kinderen een racistische daad was. Aan de vele boze reacties in de dagbladen en op de televisie na dit gebeuren, ben ik er wel van overtuigd dat zeer velen in ons land er ook zo over denken. Dat de Nederlandse regering er anders over zou denken was te voorzien. De reactie van Minister Verhagen loog er niet om. Zijn antwoord op de vraag van een journalist wat hij van deze vreselijke actie vond, was zijn antwoord : “Wat Israël heeft gedaan gebeurt toch overal “en dat is nog waar ook. We herinneren ons nog goed de bombardementen op Joegoslavië door de troepen van de NAVO, bestaande uit VS, Nederland, Duitsland en Italië in 1999. Deze NAVO-actie heeft ca. 2000 burgers van allerlei nationaliteiten het leven gekost. Het bleek een voorproefje op de inval in Irak en Afghanistan.
Terug naar het onderwerp.
Israël trekt zich niets aan van kritiek op deze misdaad. Zij vinden dat ze zich moeten houden aan de wetten van de Thora.
Ik wil eindigen met een uitspraak van een bekende Israëlische vredesactivist Esra Nawi tijdens een interview met Stan van Houcke: “Wij zullen nog aan ons eigen geweld ten onder gaan“.

Celine van der Hoek-de Vries