Skip to main content

Antifascist Graaff vrijgesproken in zaak Mein-Kampfprotest

AMSTERDAM, 25 OKT. 2018 – De antifascist Arthur Graaff is volledig vrijgesproken in zaak van het Mein-Kampprotest. Graaff had namens de AFVN-Bond van Antifascisten, op een winkel waar een zeer luxe exemplaar van het boek verkocht werd, plakkaten op de etalage aangebracht met daarop de teksten verboden voor – Joden — Moslims — Negers. De verkoper diende een klacht tegen Graaff in.

foto: AFVN/BVA

De AFVN en Graaff zijn tevreden met de uitspraak, omdat zij dit zien als steun aan de strijd van de antifascisten tegen de particuliere handel in nazi-relikwieën. Deze handel is de laatste dertig jaar zeer uitgegroeid. Het omstreden exemplaar van Mein Kampf was het duurste dat ooit in Nederland verkocht is, en heeft € 19.000 opgebracht, terwijl de handelaar er € 1.000 voor betaald heeft.

De antifascisten achten het verdienen aan de Holocaust moraal verwerpelijk. De winsten zouden aan de slachtoffers van de 2e W.O toe komen.De antifascisten willen dat er door geen enkele particulier in nazispullen gehandeld wordt. Ook vandaag zijn er op Marktplaats weer ongeveer 3.000 nazispullen te koop, hoewel de site onder druk van de antifascisten de regels tegen nazispullen aangescherpt heeft en er geen voorwerpen met hakenkruizen of SS-runen tekens verkocht mogen worden.

Opgemerkt mag worden dat de AFVN eerder in het gelijk is gesteld door de rechtbank, Zij mag de verkoop van nazi – relikwieën aanduiden als nazibeurzen.

De advocaat van Graaff is prof mr Herman Loonstein uit Amstelveen, die al eerder een proces aanbracht wegens verkoop van Mein Kampf door dezelfde verkoper. In cassatie sprak de Hoge Raad de man toen vrij, hoewel volgens juristen nog steeds het besluit van de Tweede Kamer geldt, waarin de verkoop van het boek uitdrukkelijk verboden is.

De AFVN is niet tegen het kennisnemen van de inhoud van het boek, maar wel tegen de handel in authentieke exemplaren, relikwieën. De anti-fascisten spreken een ernstig wantrouwen uit tegen iedere particulier die nazispullen in bezit heeft en verkoopt.

De AFVN bereikte al twee maal via officiële wegen dat een nazibeurs werd gesloten: dit jaar in december in Duiven en in 2015 in Huizen (NH).De groei van het fenomeen nazi-beurzen is inherent aan de crisis van de vrije markt, waar de werkende bevolking blijkbaar murw moet worden gemaakt. Het introduceren van nazi-symbolen als legalisatie past in dit beeld.

Het bedreigen van de wereldvrede zijn onheilspellende geluiden die verbonden zijn met uitholling van democratische rechten en repressie en zijn een voedingsbodem voor een nieuwe oorlog. Het is precies een eeuw geleden dat de 1 e Wereldoorlog werd beëindigd met de opmaat voor de 2e Wereldoorlog.

Namens de AFVN/BVA HJR van Kasbergen secretaris.