Skip to main content

Antifa in de mix Deel 2: Steunpilaren

Ondanks het gebruik van geweld en omstreden tactieken heeft de Antifa vaak wel steun vanuit de systeempartijen. Zelf zullen ze dat altijd ontkennen, maar vooral in Duitsland zie je dat partijen als de SPD, Die Grunen, en Die Linke, de Antifa als een soort bondgenoten zien in de zogenaamde “strijd tegen rechts’. Zij weigeren om aanslagen en ander geweld te veroordelen, sturen sprekers naar Antifa demo’s of bijeenkomsten, en komen af en toe ook met geld over de brug. Dat is dan meestal voor projecten die als een soort camouflage worden gebruikt. Met dit geld worden zogenaamde actie centrums opgezet die de acties van de autonome Antifa vormgeven en coördineren. Natuurlijk kan niemand uitsluiten dat tenminste een deel van het geld voor gewelddadige acties wordt gebruikt. Maar dat lijkt ook niemand te kunnen schelen. Het enige dat telt is dat de Antifa groepen als een soort stormram kunnen worden gebruikt, om de agenda van de globalisten elite door te drukken en kracht bij te zetten. Op hun beurt zal de Antifa dit weer ontkennen, maar ook op dit punt geldt dat er eigenlijk nooit over wordt gesproken, zelfs niet in de pers. Lastige vragen over de verschillende banden worden al helemaal niet gesteld. In Duitsland bestaat een regeringsfonds voor de zogenaamde “strijd tegen rechts”. Het is een fonds dat op miljoenen zit, en via verschillende stichtingen komen ook gelden uit dit fonds bij de Antifa terecht. De bewering dat de Antifa zich tegen het systeem keert, klopt al jaren niet meer. De agenda’s van de elite, de systeempartijen en de Antifa op het gebied van massamigratie, islamisering en de genderwaanzin lopen praktisch synchroon. Maar daar over later meer. Het volstaat om te constateren dat veel Antifa groepen en antiracisme organisaties door overheidsinstellingen en ministeries tot op een bepaald niveau worden gefinancierd. Er zijn ook NGO constructies binnen de scene, en we weten intussen allemaal dat NGO’s alles behalve onafhankelijk van de regeringen in de verschillende landen zijn. De predicaten anti systeem en anti kapitalistisch, waar de Antifa vaak mee pronkt, zijn valse veren. Een betere beschrijving is “wiens brood men eet, wiens taal men spreekt”.


Fondsenwerving
Iedereen die ooit in de activistenscene actief is geweest weet dat er altijd een groot probleem was: actievoeren kost geld, en waar haal je dit geld vandaan? Meestal werd er gezocht naar de goedkoopste oplossing. Gestencilde nieuwsbrieven en oproepen. Copyshop in plaats van een drukkerij, en meestal alles gewoon in zwart-wit. Als we nu kijken naar wat er zoal door de Antifa groepen naar buiten wordt gebracht, zien we een totaal ander beeld. Posters met meerdere steunkleuren, veel kleurige stickers, dure mailshots, dure camera’s en uitrustingsstukken, en reisgeld zonder opkomen. Daar konden de activisten uit de vorige eeuw alleen maar van dromen. Waar komt dit geld allemaal vandaan, en waarom beschikken juist die groepen over deze fondsen die ooit door het establishment als tegenstanders werden bekeken?


We hebben al gezien dat vooral de bureaucratische Antifa zich bezig houdt met fondsenwerving. Een goed voorbeeld is de groep United for Intercultural Action. Deze groep houdt zich al jaren bezig met anti racisme, en zaken zoals de Kristalnacht herdenkingen. Al heel lang produceren zij hier duur drukwerk voor, en sturen dat ook regelmatig rond naar vele adressen. Daar komt ook nog bij dat de groep het predicaat “Pro Europees” voert. Op zich iets wat je van de Antifa niet verwacht. Veel wordt duidelijk, en verschillende vragen worden beantwoord, als we naar de lijst van ondersteuners van United kijken. Deze lijst is niet geheim, maar staat gewoon op de United website. Op deze lijst komen we een paar opmerkelijke namen tegen. Een kleine greep: de ministeries van binnenlandse zaken van zowel Nederland als ook het Verenigd Koninkrijk, de Rothchild Foundation, en de Raad van Europa. Als dit al verrassend is, kunnen we nog een stap verder gaan, want ook de Open Society Foundation is een sponsor. Sterker nog, deze stichting betaalt zelfs de website van United. Voor wie het nog niet weet, de Open Society Foundation is de organisatie van niemand minder dan George Soros. Dezelfde Soros die we kennen van de kleurenrevoluties, en het omver werpen van gekozen regeringen. Ook dezelfde Soros die publiekelijk heeft gezegd dat hij 500 miljoen Euro investeert in de bevolkingsuitwisseling, met als doel Europa te overstromen met migranten. En tot slot; dezelfde George Soros die een van de hoofdrolspelers is binnen de globalisten elite. Hoe een organisatie zich zelf progressief en links kan noemen, en gelijktijdig met Soros in zee gaan, zal voor veel mensen onbegrijpelijk zijn. En terecht.


Toch zijn er bij United 560 organisaties aangesloten die zichzelf meestal als links zien, en actief zijn op het gebied van racismebestrijding en het streven naar een andere wereld. Ook Nederland Bekend Kleur hoort bij deze lidorganisaties. Als die andere wereld, waar men naar zegt te streven, de wereld van George Soros is, zijn deze groepen collectief op het verkeerde pad terechtgekomen. Dat dit inderdaad zo is, wordt bewezen door het feit dat het Nederlandse 21 Maart Comité naar eigen zeggen vindt dat het migratie pact, dat in december werd ondertekend ondanks veel oppositie, nog lang niet ver genoeg gaat. Men wil dus meer migranten, meer islamisering en een wereld zonder grenzen. Laat dat nou precies de agenda van Soros zijn. Soros beweert een mensenvriend te zijn, maar in werkelijkheid is het een aan grootheidswaanzin leidende egoïst, die denkt dat hij het recht heeft het gezicht van landen, en zelfs hele continenten te veranderen. Als wat daarbij in de weg staat dient vernietigd te worden. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Hij heeft een centrale in Wenen voor Oost Europa, en een centrale in Berlijn voor West Europa, die beiden worden gebruikt om zijn agenda met alle middelen uit te voeren. Zijn bondgenoten zijn de Europese leiders en de rest van de globalisten elite. Met trots laat bijvoorbeeld de Duitse minister van economie en energie, Peter Altmaier op Twitter weten dat hij heeft ontbeten met George Soros. Hun gezamenlijk doel is het voor goed veranderen van Europa in een Europese superstaat, met een passieve bevolking en geen enkele vorm van inspraak. Binnen deze agenda past ook de vernietiging van Rusland, omdat Rusland en vooral Poetin de plannen van de globalisten dwarsboomt.

Met dit soort figuren deelt de Antifa dus een agenda, en een gezamenlijke praktijk. De rebellen van ooit zijn de trouwe voetsoldaten van het establishment geworden. Al langer waren er geruchten dat Soros de Antifa financiert, en dat hij demonstranten betaalt. Sommige bronnen spreken over 25 Euro per dag, andere noemen hogere bedragen, zoals 26 Euro per uur. Intussen zijn er bewijzen opgedoken, die er niet om liegen. Op YouTube is een filmpje te vinden over een Amerikaanse Antifa groep die tegen Soros demonstreert omdat zij hun geld niet hebben gekregen. Geen geld, dan ook geen demo’s is het motto. Het filmpje is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=6IovWPu2w44 Misschien zullen sommige het af doen als fake news. Het mooie en gelijktijdig bizarre is echter dat het filmpje in eerste instantie door een Antifa groep zelf op het net is gezet. Deze zogenaamde revolutionairen, die op de beelden te zien zijn met vermomming en Antifa vlaggen, schamen zich dus nergens voor. Voor zijn plannen heeft Soros natuurlijk stoottroepen nodig, en de autonome Antifa laat zich hier graag voor gebruiken. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de banden tussen George Soros en de Antifa. Er zijn er nog meer.

Brochure
In Duitsland bestaat een machtige stichting die de naam Amadeu Antonio Stichting draagt. De stichting wordt geleid door een voormalige Stasi medewerkster Anetta Kahane, die in de DDR onder de code naam Victoria werkte. Door haar verleden wordt de stichting ook wel Stasi 2.0 genoemd. Deze stichting is vooral bezig met de zogenaamde “strijd tegen rechts”, en kan op veel steun van de Merkel regering rekenen, inclusief subsidies van het familie ministerie. Natuurlijk staat men dan ook volledig achter Merkel’s “vluchtelingen” politiek. Daar is immers goed geld mee te verdienen. Gelijktijdig streeft men naar een zogenaamde verklikkersmaatschappij, waarin iedereen iedereen aan kan geven. Van dit laatste beleid is recent een mooi voorbeeld verschenen.
De Amadeu Antonio Stichting heeft een brochure uitgebracht die is bedoeld voor de medewerkers en medewerksters van kinderdagverblijven. Het personeel van deze kinderdagverblijven wordt gevraagd om melding te maken, als ze vermoeden dat de ouders van een van de kinderen extreem rechtse sympathieën hebben. De brochure geeft een aantal kenmerken waar op gelet moet worden. Als de meisjes in een jurk en met vlechten naar het kinderdagverblijf komen, of als jongens beleefd zijn en veel aan sport doen, zijn de ouders volgens de brochure verdacht. Hetzelfde geldt voor kinderen met goede manieren. In al deze gevallen raad de stichting aan om melding te maken. De brochure zorgde voor grote woede en onrust onder zowel ouders als medewerkers. In een aantal deelstaten is dan ook besloten om het boekwerkje niet te gebruiken. We moeten er nog wel even bij vermelden dat iedereen die tegen Merkel’s migrantenbeleid is of kritiek heeft, door de stichting als extreem rechts, Nazi of toch minimaal nationalist wordt gezien. Van vrijheid van meningsuiting heeft de Stasi 2.0 nog nooit gehoord.


Als we de website van deze stichting bezoeken komen we een lijst van partners tegen. Een korte blik op de lijst laat zien wat eigenlijk al te vermoeden valt. Ook de Amadeu Antonio Stichting wordt gesponsord door de Open Society Foundation van George Soros. Hoe kan het ook anders? Langzaam wordt duidelijk dat eigenlijk bijna alle onderdelen van de Antifa geld krijgen van Soros. Dat geldt in ieder geval voor de bureaucratische Antifa, en de naar terrorisme neigende groepen van de autonome Antifa. Natuurlijk is dan gelijktijdig de vraag hoe het met de traditionele Antifa zit. Bij navraag blijkt dat een koepelorganisatie van de traditionele Antifa, die we niet zullen noemen, in ieder geval op de hoogte is van de Soros gelden, die in de verschillende vleugels van de Antifa rond gaan. Een woordvoerder voor de organisatie is niet geschokt en laat doorschemeren dat hij het allemaal wel best vindt. Maar hij maakt wel meteen duidelijk dat hij deze zaak niet in de publiciteit wil hebben. Helemaal in overeenstemming met het linkse geweten is het dus blijkbaar allemaal niet, en dat is toch nog een klein pluspuntje. We hebben ook geen bewijzen kunnen vinden dat de traditionele Antifa geld van Soros aanneemt. Als we naar de andere vleugels kijken en vergelijken, is de houding van de traditionele Antifa in ieder geval principieel te noemen, toch moeten we toevoegen dat over deze zaak zwijgen wel de betrouwbaarheid in twijfel trekt.

Dit alles neemt echter niet weg dat in ieder geval een deel van wat de Antifa wordt genoemd, bestaat uit huichelaars, die naar buiten toe doen of ze antikapitalistische hardliners zijn die zich tegen het systeem richten. Gelijktijdig nemen ze geld aan van globalisten als Soros, en delen ze de agenda van het establishment op in ieder geval een aantal terreinen. En we kunnen zelfs nog een stapje verder gaan; want waar Soros en de globalisten opduiken, zijn de geheime diensten niet ver weg. Dat weten we maar al te goed uit de geschiedenis van de zogenaamde “kleurenrevoluties”. De bewering dat in ieder geval een deel van de Antifa zich laat gebruiken als de stoottroepen van het establishment, is dus zeker niet uit de lucht gegrepen.


Volgende week: de Nederlandse Antifa, het geval Kraaijer, en de lange arm van Soros