Skip to main content

AFVN: Letter to ANPI on the occasion of the Rally for Peace of 5 November

By 3 november 2022november 5th, 2022Nieuwe koude oorlog, Redactie

 

ANPI: Europe for Peace

Dear Comrades, dear Friends,

The Anti-Fascist ex-Resistance fighters Netherlands (AFVN) cannot be present, but wholeheartedly supports the rally for peace on 5 November in Rome. AFVN seeks to prevent and end wars, keep alive memories of those who fought the Nazis during the German occupation and counter resurgence of fascist tendencies in Europe.

AFVN believes it is hugely important in the struggle against fascism that such a large gathering of people who strive for peaceful co-existence is taking place. AFVN pleas for peace without war. AFVN feels the demonstration could not come at a better time with a nuclear threat looming over the world and Europe in particular; in December 100 upgraded US B61-12 nuclear bombs will arrive in Europe to replace older US nuclear weapons in host countries Belgium, Germany, Italy, Netherlands and Turkey. Furthermore, the war in Ukraine, against which thousands of analysts warned for dozens of years, is about to turn into WW-III.

Meanwhile, the US and NATO countries are flooding Ukraine with unprecedented amounts of funding and weapons. This will prolong the military action, cause massive loss of civilian lives and fuel the growth of (neo)nazis like Azov, Aidar, Right Sector, Sloboda and other xenophobic and extremely violent ultra-nationalist groups that Ukraine is home to. In June 2015 Canada and the US had announced that their forces will not support or train the Azov regiment, citing its neo-Nazi connections, though the ban was lifted in 2016 under pressure from the Pentagon. More recently, in October 2019, 40 members of the US Congress called for Azov to be designated a ‘foreign terrorist organization’, a request repeated again in April 2021. Notably, these groups are not just sporadic but have become integrated into the military and government institutions. In 2019 the American magazine the Nation wrote ‘’Ukraine is the world’s only nation to have a neo-Nazi formation in its armed forces”. Yet, our governments keep on sending arms, leading to an extremely dangerous situation on the continent.

This has to stop. AFVN agrees that a solution can and must only be found through negotiations. Through peace demonstrations like this we can demand a diplomatic solution, to be replicated in all European capitals and undertaken on weekly basis.

Thanks for your engagement, thanks for your strong message, Let’s say, together, “Give Peace a Chance”.

AFVN – Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland
secr@afvn.nl
www.afvn.nl
lid van Fédération Internationale des Résistants (FIR)
 

AFVN: Brief aan ANPI ter gelegenheid van de Vredesrally van 5 november

Beste kameraden, beste vrienden,

De Anti-Fascistische ex-verzetsstrijders Nederland (AFVN) kan niet aanwezig zijn, maar steunt van harte de rally voor vrede op 5 november in Rome. AFVN wil oorlogen voorkomen en beëindigen, de herinnering levend houden aan hen die tijdens de Duitse bezetting tegen de nazi’s vochten en de opleving van fascistische tendensen in Europa tegengaan.

AFVN vindt het enorm belangrijk in de strijd tegen het fascisme dat er zo’n grote bijeenkomst plaatsvindt van mensen die streven naar vreedzame co-existentie. AFVN pleit voor vrede zonder oorlog. AFVN vindt dat de demonstratie niet op een beter moment kon komen met een nucleaire dreiging boven de wereld en Europa in het bijzonder; in december zullen 100 verbeterde Amerikaanse B61-12 kernbommen aankomen in Europa om oudere Amerikaanse kernwapens te vervangen in gastlanden België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Verder staat de oorlog in Oekraïne, waartegen duizenden analisten tientallen jaren hebben gewaarschuwd, op het punt uit te draaien op WO-III.

Ondertussen overspoelen de VS en de NAVO-landen Oekraïne met ongekende hoeveelheden geld en wapens. Dit zal de militaire actie verlengen, massaal verlies van burgerlevens veroorzaken en de groei van (neo)nazi’s als Azov, Aidar, Right Sector, Sloboda en andere xenofobe en extreem gewelddadige ultranationalistische groeperingen die Oekraïne rijk is, aanwakkeren. In juni 2015 hadden Canada en de VS aangekondigd dat hun strijdkrachten het Azov-regiment niet zullen steunen of trainen, vanwege de neonazistische connecties, hoewel het verbod in 2016 onder druk van het Pentagon werd opgeheven. Meer recentelijk, in oktober 2019, riepen 40 leden van het Amerikaanse Congres op om Azov aan te merken als “buitenlandse terroristische organisatie”, een verzoek dat in april 2021 opnieuw werd herhaald. Opmerkelijk is dat deze groepen niet slechts sporadisch voorkomen, maar geïntegreerd zijn geraakt in de militaire en overheidsinstellingen. In 2019 schreef het Amerikaanse tijdschrift the Nation: “Oekraïne is de enige natie ter wereld die een neonazistische formatie in zijn strijdkrachten heeft”. Toch blijven onze regeringen wapens sturen, wat leidt tot een uiterst gevaarlijke situatie op het continent.

Dit moet stoppen. AFVN is het ermee eens dat een oplossing alleen via onderhandelingen kan en moet worden gevonden. Door vredesdemonstraties als deze kunnen we een diplomatieke oplossing eisen, die in alle Europese hoofdsteden herhaald en wekelijks uitgevoerd moet worden.

Bedankt voor uw engagement, bedankt voor uw sterke boodschap, laten we samen zeggen: “Geef vrede een kans”.

AFVN – Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland
secr@afvn.nl
www.afvn.nl
lid van Fédération Internationale des Résistants (FIR)