Skip to main content

Activist eist € 25.000 van TPO.nl wegens ‘grove laster en karaktermoord’

By 15 augustus 2020oktober 13th, 2020Ingezonden

AMSTERDAM, 13 augustus 2020 – De activist en auteur Arthur Graaff (72) uit Bussum wil € 25.000 schadevergoeding van de rechtse blog TPO wegens ‘grove laster en een poging tot karaktermoord’. Hij gaat ‘alle juridische middelen inzetten’ om de publicatie te bestrijden.

bron: Aljazeera

De activist tegen vooral neonazisme en neofascisme, stelt dat twee artikelen op de Amsterdamse blog en kopieën daarvan ruim 100 ‘beledigingen, onjuistheden, onvolledigheden, verdraaiingen en pure leugens’ bevatten, waarvan hij ruim dertig ‘lasterlijk’ noemt.

Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. In april schreef het blog dat hij ‘een leugenaar, fantast en psychisch gestoord’ zou zijn. Graaff ontdekte dat ruim twee weken terug.  Hij noemt dit ‘uiterst smerige artikelen, bedoeld om het antifascisme en mij te beschadigen, plus mijn overleden vader, een oud-verzetsman en -nazigevangene, die ook genoemd wordt. Dit schaadt ook mijn belangen als auteur van boeken.’

Hij heeft overlegd met familieleden en antifascisten en vorige week een formele aanklacht bij de politie ingediend.

De bond van oud-verzetsstrijders AFVN-BvA en AFA Fryslân steunen de aanklacht.
Vandaag is een klacht bij de Raad voor de Journalistiek gevolgd en volgende week moet een kort geding dienen. Naast een schadevergoeding wil hij wil TPO laten verbieden om over hem of de AFVN of andere antifascistische groepen te publiceren.

Ook heeft Graaff Tweede-Kamerlid van de SP, Ronald van Raak, die een column heeft op TPO, dringend opgeroepen zijn medewerking aan de ‘lasterblog’ te staken. Een webforum, nam een van de omstreden TPO-artikelen over, maar verwijderde onmiddellijk na een klacht van Graaff en plaatste een recificatie.

bron: IndyMedia

De activist is in april door zes organisaties aangesteld als rapporteur nazisme, fascisme en racisme voor de VN, een onbetaalde functie. Zijn eerste verslag verschijnt in september. Graaff was tot vorig jaar woordvoerder van de bond van oud-verzetsmensen en antifascisten, AFVN-BvA, maar beperkt zich nu tot het dossier ‘Nazibegraafplaats Ysselsteyn’ (Venray, 31.000 nazidoden, onder wie de SS-officier die Anne Frank liet deporteren).

Graaff komt regelmatig in de media zoals in documentaires van de NPO en de VPRO. Hij kreeg vorig jaar media-aandacht door acties tegen een nazi-expositie in Den Bosch van o.m. Al Jazeera en de grootste krant van Europa, de Duitse Bildzeitung. Hij werkt samen met o.m. de Frans-Duitse nazi-jagers Serge en Beate Klarsfeld in Parijs en de federatie van Europese verzetsbewegingen, de FIR  in Berlijn en de Duitse vereniging van nazislachtoffers. Hij is tevens auteur van vijf boeken en is bezig aan het zesde, getiteld ‘De Jodenredders’.
De ‘lasterblog’ publiceerde al eerder over Graaff en antifascisten ‘beledigend, schamper en verdraaiend’. Hij eist ook een langdurige rectificatie en verwijdering van kopieën of resten van de schadelijke artikelen elders op internet.

Graaff werd in februari van dit jaar aangehouden – volgens hem zonder enige aanleiding – tijdens een regulier en betaald inspectiebezoek aan een openbare nazibeurs te Houten.

De activist won de drie laatste rechtszaken van nazihandelaren tegen hem, waarbij hij o.m. verdedigd werd door prof mr Herman Loonstein.

Tweemaal vrijspraak A. Graaff van openbare belediging
Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 25-10-2018
Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 2-11-2018
________________________________________________________________________________________________________________

INFO: 06 2704 7728