Skip to main content

5 mei 2018: Samentreffen Duits-Nederlands initiatief “Ontsnappingsroutes 1933-1945

Beste lezers en anti-fascisten.

Op zaterdag 5 mei 2018 worden de drie overigen herdenkingsplateau’s aan de grens bij Bad Nieuweschans, in de Kanaalpolder en bij de pont in Petkum onthuld. Zie de uitnodiging en het progamma in de bijsluiter.  flyer_de

Wij doen een verzoek aan u om de uitnodiging met vrienden en bekenden te delen.

Op initiatief van de voormalige plaatsvervangende burgemeester( wethouder) van de gemeente Reiderland, Hans Heres, werd in oktober 2016 een herdenkingsplateau bij de sluis van Nieuw-Statenzijl onthuld.

Dit was tegelijkertijd ook het startschot voor het oprichten van het “Initiatief Ontsnappingsrouten 1933-1945”. Antifascisten uit de  beide grensregio’s kwamen samen om de opstelling van meerdere gedenkstenen aan de grens te plannen.

Bron: fluchtwege1933-1945.de